Like ons op Facebook Volg ons op Twitter Volg ons op LinkedIn
Like ons op Facebook Volg ons op Twitter Volg ons op LinkedIn
CESAN Eindtoets basisonderwijs - in ontwikkeling -

 

Ons doel is basisscholen een Eindtoets te bieden die op een zeer verantwoorde wijze inzicht geeft in de prestaties van leerlingen en de referentieniveaus waarop de prestaties van de individuele leerling zich bevinden. Doel is om jaarlijks een kwalitatief hoogstaand (aanvullend) schooladvies te kunnen geven. De naam die de toets zal dragen is: CESAN Eindtoets.

Nu zijn we in de fase van het onderzoek en we houden steekproeven. Dus momenteel is de CESAN Eindtoets (i.o.) nog NIET toegelaten als officiële eindtoets. We hopen eind 2015 de goedkeuring van de staatssecretaris te krijgen en dat de CESAN Eindtoets dan een goedgekeurde en officieel toegelaten Eindtoets Basisonderwijs zal worden!


 
 Scorerapport met referentieniveaus.
 Klik op de afbeelding!


> Meer info over de steekproeftoetsen

> De rapportage en schooladviezen
Sinds 8 april 2015 beschikbaar voor de steekproefscholen.
 
> Inschrijfformulier steekproef

Inloggen CESAN
Eindtoets A en B

steekproeven 2015

Inloggen

Inloggen voor de CESAN Eindtoets (i.o) steekproeven - vanaf 3 maart t/m 19 juni 2015
Inloggen voor de CESAN Eindtoets (i.o) steekproeven - vanaf 3 maart t/m 19 juni 2015

Inloggen
Inloggen met toegangscodes van toetsendleren.nl voor leerlingen van scholen die meedoen met de steekproef.

 

Steekproeftoets CESAN Eindtoets *
De toetsen kunnen gemaakt worden t/m vrijdag 19 juni 2015!

 
* De CESAN Eindtoets is in ontwikkeling en nog niet toegelaten.

 

Steekproef toetsing CESAN Eindtoets Basisonderwijs
 Aantal scholen:  77
 Aantal leerlingen:  1990
 Toets vorm:  76% papier en potlood
 24% computertoets
 Doelgroepen:  p&p - ni: 1157 - je: 360
 en.nl - je: 338 - jo: 135 
 Inschrijvingen bijgewerkt t/m:  18-03-2015


Onderzoeksfase met steekproeven
Om een goede Eindtoets te kunnen maken, houden we in de eerste helft van 2015 een aantal steekproeven met toetsen op basisscholen.

 

Domeinen / vakken in deze steekproeftoetsen:
A. Rekenen 1F|1S (getallen, verhoudingen, meten & meetkunde, verbanden),
B. Taal - lezen 1F|2F (techniek & woordenschat, begrijpen, interpreteren, samenvatten, opzoeken),
C. Taal taalverzorging 1F|2F (lettergreepgrenzen, afbreekregels, regels verenkelen / verdubbelen, woordgrenzen, morfologische spelling, werkwoordspelling, overige regels, leestekens
 

Aanvullende steekproef
Taal & Sociale en media vaardigheden
Op donderdag 21 mei 2015 wordt onder ca. 600 leerlingen een 2e steekproef afgenomen voor Taal. Dit is een papier en potloodtoets die nodig is voor aanvullend onderzoek. Hiermee kunnen we de eerdere steekproeftoets resultaten aanvullen. 

Een aantal scholen dat heeft meegedaan aan de papier en potlood steekproef van 9 en 10 maart jl. wordt / is hiervoor benaderd.  

CESAN Eindtoets steekproef - Toets C
Datum: donderdag 21 mei 2015
Duur van de toets: ca. 180 minuten
Aantal vragen: 120
Domeinen: Taal - Taalverzorging, Taal - Lezen (samenvatten), Sociale en media vaardigheden.
 


Een school kan zich inschrijven voor:
1. de papier en potlood steekproeftoets 
op maandag 9 en dinsdag 10 maart a.s.
of
2. de digitale steekproeftoets op de computer 
die vanaf maandag 9 maart a.s. gedurende langere periode kan worden afgenomen.


> Inschrijven voor deelname aan de steekproeftoetsen

In de komende jaren zal de CESAN Eindtoets zich geleidelijk gaan ontwikkelen tot een toets met een duidelijk eigen gezicht en met accenten die afwijken van de traditionele Eindtoets. De wijze van vraagstelling zal op een aantal punten anders zijn en naast de verplichte, zullen er ook andere inhoudelijke onderwerpen aan bod komen. Het leerlingenrapport zal jaarlijks een gedetailleerd en glashelder schooladvies bevatten met rapportage op referentieniveaus 1F en 1S voor rekenen en 1F en 2F voor taal.

 De eisen
Eerst zullen we echter moeten voldoen aan de eisen die de overheid -  terecht - stelt aan een moderne Eindtoets basisonderwijs. Om eind 2015 over de goedkeuring van de staatssecretaris te kunnen beschikken en een eigen Eindtoets te mogen aanbieden, wordt dit schooljaar besteed aan de ontwikkeling van de toetsinhoud. Er zal een steekproeftoets - op papier en digitaal - worden afgenomen onder leerlingen van circa 60 - 70 geselecteerde scholen. 

De verplichte bijbehorende rapporten zullen uiteraard ook worden gemaakt. Voor de ontwikkeling wordt samengewerkt met een aantal bedrijven en organisaties waaronder de Universiteit Twente - afdeling toegepaste onderwijskunde -,  bureau MIM van Hogeschool Saxion en Ipskamp Drukkers B.V. uit Enschede.   

Toetsinhoud

De Eindtoets bestaat uit twee onderdelen: Nederlandse taal en rekenen. Deze twee onderdelen zijn verplicht. Het onderdeel studievaardigheden is deels opgenomen in taal en deels in rekenen.

 


 

Nederlandse taal en rekenen
Voor taal en rekenen worden de volgende verplichte onderdelen getoetst:

Taal
Taal - lezen
Taal - taalverzorging


Rekenen
Getallen * (30 - 40% van de rekenvragen)
Verhoudingen * (20 - 30% van de rekenvragen)
Meten en meetkunde (20 - 30% van de rekenvragen)
Verbanden (15 - 20 % van de rekenvragen)

* In de vragen bij de subdomeinen getallen en verhoudingen
zijn contextarme sommen opgenomen (> 20%) en
over de gehele toets gezien is het percentage MEIVB
(= Met Elkaar In Verband Brengen) -sommen > 20%.


In een overzicht wordt weergegeven uit welke onderdelen de CESAN Eindtoets bestaat en hoeveel vragen de verschillende (sub)domeinen bevatten.

> Overzicht onderdelen in de CESAN Eindtoets
 

Referentieniveaus

De inhoud van de CESAN Eindtoets is afgestemd op de referentieniveaus. Voor rekenen zijn dat 1F (= fundamenteel niveau) en 1S (= streefniveau) en 1F en 2F voor taal. De CESAN Eindtoets meet op de onderdelen taal en rekenen welk niveau de leerling heeft gehaald ten opzichte van deze referentieniveaus.

Enkele voorbeeld illustraties...
Het menu van de toetsen en het voorlopige
scorerapport met schooladvies...
 
Klik op een afbeelding om te vergroten.

Deelnemen als school aan de steekproef
Wilt u als school deelnemen aan de steekproeftoetsing, dan kunt u uw school aanmelden met behulp van het inschrijfformulier. Deelnemende scholen ontvangen voor hun inzet een 12-maanden licentie van toetsendleren.nl - voor groep 8 - waarmee de leerling op een zeer verantwoorde wijze voorbereid kan worden op toetsen in het basisonderwijs - met veel uitleg en videohulp bij vragen en een eigen LVS.

> Inschrijven voor de steekproef
 

CESAN toets > In de media
12-03-2015 - Hoe verliep de steekproef op één van de deelnemende scholen en waarin onderscheidt de CESAN toets zich - na toelating door de staatssecretaris - op den duur van de Cito Eindtoets en de "Andere Eindtoetsen"?
Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Scholen met toetsendleren.nl - Helpt u ons?

Voor (wetenschappelijk) onderzoek naar opbrengstgericht leren zoeken we nog een aantal scholen die gebruiker zijn van toetsendleren.nl en die zich nog niet hebben ingeschreven voor de CESAN Eindtoets steekproeftoetsen en die daaraan mee willen doen met de computertoets van de CESAN Eindtoets i.o.

De resultaten van deze scholen willen we vergelijken met de resultaten van de scholen die geen toetsendleren.nl gebruiken in het kader van ons onderzoek naar opbrengstgericht leren.

Educatieve uitgeverij SM&C
Sinds 1996 is uitgeverij SM&C Internet Services B.V. uit Enschede actief in het onderwijs. Na het ontwikkelen van de websites collegenet.nl en examen.nl is in 2003 een start gemaakt met het publiceren van oefenmateriaal voor toetsen in het basisonderwijs. Zie ook:
> toetsendleren.nl

CESAN Eindtoets basisonderwijs 
Sinds 2013 wordt gewerkt aan een eigen Eindtoets Basisonderwijs. In schooljaar 2014/2015 wordt de toets ontwikkeld en getest in de praktijk. Aan de test zullen in totaal ca. 75 scholen deelnemen.

Toetsinhoud
De domeinen die getoetst worden zijn:
- Rekenen
- Taal - lezen
- Taal - taalverzorging