Like ons op Facebook Volg ons op Twitter Volg ons op LinkedIn
Like ons op Facebook Volg ons op Twitter Volg ons op LinkedIn
CESAN Eindtoets Basisonderwijs

De CESAN Eindtoets basisonderwijs is op één punt niet toegelaten door de Expertgroep van het Ministerie. Tweeëntwintig andere punten waarop de toets beoordeeld is, waren in orde en zijn met voldoende of goed beoordeeld. Dit schooljaar wordt gebruikt om de toets te "repareren". De wetenschappelijke rapportage wordt verbeterd. Daarnaast worden ook andere verbeteringen doorgevoerd. Al met al betekent dit ook een nieuwe noodzakelijke steeproef onder leerlingen van groep 8.

Nieuwe steekproeven in het voorjaar van 2016.


Het toets design is inmiddels aangepast en de papier en potloodtoets ligt nu klaar om in een steekproef op 14, 15 en 16 maart a.s. afgenomen te worden. Scholen die meedoen ontvangen een aanvullend schooladvies nog voor de afname van de Centrale Eindtoets. Een extra gegeven dus om te bepalen hoe de leerling er voor staat t.o.v. het schooladvies.

 

Er is nog beperkt ruime voor scholen die zich op eigen initiatief willen aanmelden voor de steekproef in maart 2016...

De CESAN Eindtoets
Hét alternatief voor de Centrale Eindtoets


CESAN Eindtoets PO (in ontwikkeling) - Een typisch Twentsch product met een Arnhems accent...

Made in Twenthe
De CESAN Eindtoets is een toets met karakter, degelijk opgezet en van Twentsche bodem. Tal van Twentse bedrijven en onderwijs-organisaties zijn en blijven betrokken bij de  ontwikkeling van de toets. Alleen de toetsonderzoeksters komen van buiten Twente!
 

Uniek concept: De CESAN Eindtoets in combinatie met JuniorEinstein - als leeromgeving plus
Uniek is dat we de toets in combinatie met een volledig leer- en oefensysteem kunnen bieden. Dat zal gaan worden de www.toetsendleren.nl of www.junioreinstein.nl
 


Hoe werkt de combinatie in de toekomst?
Met testtoetsing wordt onderzocht waar de leerling nog bijgeschoold moet worden op basis van gedetailleerde scorerapportage.

 

En er kan vervolgens doorgeschakeld worden naar een gericht leer- en oefenprogramma kan worden gevolgd. De leerling doorloopt dit programma op bijv. toetsendleren.nl of junioreinstein.nl.

 

De docent monitort de ontwikkelingen en streeft ernaar dat de leerling op het gewenste niveau uitkomt in de weken voorafgaande aan de CESAN Eindtoets.
Vervolgens wordt de toets afgenomen.
 

Inhoud van de Eindtoets (steekproef)
De CESAN Eindtoets basisonderwijs biedt scholen inzicht in de individuele leerlingprestaties. De ontwikkeling van de leerling (gedurende de basisschoolperiode) wordt getoetst via een papieren toetsversie.

 

Leerlingen maken hierbij opgaven voor vier vakken | domeinen:

  • Rekenen - 1F|1S,
  • Taal- Lezen - 1F|2F,
  • Taal - Taalverzorging - 1F|2F en
  • Sociale en media-vaardigheden - 1F|2F.

Alle opgaven zijn onderverdeeld in referentieniveaus. De toetsmaterialen en -opgaven zijn volledig aangepast en de teksten sluiten goed aan op de belevingswereld van de leerling.
 

Aanvullend schooladvies

De CESAN Eindtoets geeft een betrouwbare richtlijn aan zowel de docent, ouders als de leerling. De uitkomst kan worden gebruikt ter bevestiging of heroverweging van het schooladvies.

 


Stand van zaken

We bereiden een nieuwe steekproef voor...


 

Aantal ingeschreven leerlingen steekproef
[ papier en potloodtoets ] 
773
[ 05-02-2016 - 41 scholen ]En we hebben extra ondersteuning ingeroepen van een vooraanstaand landelijk opererend onderzoeksbureau alsmede een extra toets onderzoekster - met veel "Cito-ervaring". Deze zullen het bestaande team versterken...
 

 

 

Spreekuur CESAN Eindtoets (n.v.t.)

U kunt ons bellen voor het plannen van een gesprek op 053-4361626. Of stuur een e-mail naar
info@smc.nl met uw gegevens zodat we contact met u kunnen opnemen.

Otto H.M. Sanders
Projectleider CESAN Eindtoets Basisonderwijs (in ontwikkeling).

 

 

 

 

 


 

Info
SM&C Internet Services bv
Postbus 40223
7504 RE Enschede
Tel: 053-4361626

Mail: info@smc.nl
 

In de pers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vragen

Heeft u een vraag of opmerking? Neem contact met ons op per mail, telefoon of bekijk onze pagina met veelgestelde vragen.
 

Websites
www.toetsendleren.nl, www.eindtoetsen.nl, www.wiskunde-rekenen.nl.