Like ons op Facebook Volg ons op Twitter Volg ons op LinkedIn
Like ons op Facebook Volg ons op Twitter Volg ons op LinkedIn
CESAN Eindtoets Basisonderwijs

Normering | Schooladvies | Rapportage

De scholen die deelgenomen hebben aan de CESAN Eindtoets steekproef ontvingen begin april 2016 de rapportages per leerling en voor de school. De bijbehorende normeringstabel, schooladviestabel en een voorbeeld leerlingrapport zijn op de site gepubliceerd.
> Normering | Schooladvies | Rapportage

Media
> Artikel Didactief online Eindtoets: Meten met twee maten?

> Perspagina

Aantal leerlingen steekproef - N = 750
De toets resultaten van 750 leerlingen van de CESAN Eindtoets steekproef 2016 worden de komende periode meegenomen in het wetenschappelijk onderzoek. Er is een representatieve steekproef gehouden onder basisscholen goed gespreid over regio's en provincies en er is terdege rekening gehouden met een goede spreiding naar mate van stedelijkheid.
 

De CESAN Eindtoets (in ontwikkeling):
1. Een kwalitatief goede toets 

2. Een toets met een goede en overzichtelijke rapportage


De CESAN Eindtoets: een kwalitatief goede toets
We hebben al een goede voldoende gekregen van de Expertgroep voor het Beoordelingskader Onderwijskwaliteit Andere Eindtoetsen. Ook op andere criteria is de toets beoordeeld. En vooralsnog is de CESAN Eindtoets nog niet toegelaten. We zijn momenteel druk doende om datgene waarop we in het eindoordeel van de Expertgroep onvoldoende scoorden te repareren (normering / normering referentieniveaus).

Een toets met een goede en overzichtelijke rapportage
De CESAN Eindtoets kent een rapportage per leerling naar behaald eind referentieniveau per vak, maar óók per afzonderlijk referentieniveau! Dus: afzonderlijke rapportage op 1F én ook op 2F/1S niveau.

Erg nuttig voor de communicatie met de ouders/verzorgers van leerlingen en de leerlingen zelf met bijvoorbeeld een uitstroomprofiel Praktijk, LWOO of BB, KB. Tevens wordt er een goed onderbouwd (extra, helaas nu nog niet officieel) schooladvies gerapporteerd. 
 

Uniek concept voor in de toekomst: De CESAN Eindtoets in combinatie met JuniorEinstein - als leeromgeving plus
Uniek is dat we de toets in combinatie met een volledig leer- en oefensysteem kunnen bieden. Dat zal gaan worden de site www.toetsendleren.nl of www.junioreinstein.nl
 


Hoe werkt de combinatie in de toekomst?
Met testtoetsing wordt onderzocht waar de leerling nog bijgeschoold moet worden op basis van gedetailleerde scorerapportage.

 

En er kan vervolgens doorgeschakeld worden naar een gericht leer- en oefenprogramma kan worden gevolgd. De leerling doorloopt dit programma op bijv. toetsendleren.nl of junioreinstein.nl.

 

De docent monitort de ontwikkelingen en streeft ernaar dat de leerling op het gewenste niveau uitkomt in de weken voorafgaande aan de CESAN Eindtoets.
Vervolgens wordt de toets afgenomen.


 

Inhoud van de Eindtoets (steekproef)
De CESAN Eindtoets basisonderwijs biedt scholen inzicht in de individuele leerlingprestaties. De ontwikkeling van de leerling (gedurende de basisschoolperiode) wordt getoetst via een papieren toetsversie.

 

Leerlingen maken hierbij opgaven voor vier vakken | domeinen:

  • Rekenen - 1F|1S,
  • Taal- Lezen - 1F|2F,
  • Taal - Taalverzorging - 1F|2F en
  • Sociale en media-vaardigheden - 1F|2F.

Alle opgaven zijn onderverdeeld in referentieniveaus. De toetsmaterialen en -opgaven zijn volledig aangepast en de teksten sluiten goed aan op de belevingswereld van de leerling.
 

Aanvullend schooladvies

De CESAN Eindtoets geeft een betrouwbare richtlijn aan zowel de docent, ouders als de leerling. De uitkomst kan worden gebruikt ter bevestiging of heroverweging van het schooladvies.

 

 

 


 

Info
SM&C Internet Services bv
Postbus 40223
7504 RE Enschede
Tel: 053-4361626

Mail: info@smc.nl
 
Stand van zaken steekproef

1. Uitvoering steekproef
2. Retour alle toetsen
3. I&O Research verwerkt
    toetsen
4. I&O Research maakt
    rapportages
5. Rapportage naar de scholen
6. Statistieken psychometrie
    I&O Research | MIM - Saxion
    (N = 750)

7. Ontwikkelen WR door TO
    en I&O

8. Eindrapportage en
    eindtoets productie
9. Indienen toets ter 
    beoordeling
 
In de pers> Perspagina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vragen

Heeft u een vraag of opmerking? Neem contact met ons op per mail, telefoon of bekijk onze pagina met veelgestelde vragen.
 

Websites
www.toetsendleren.nl, www.eindtoetsen.nl, www.wiskunde-rekenen.nl.