CESAN Eindtoets Basisonderwijs

Een prima en betrouwbare Andere Eindtoets.

Compacte, kindvriendelijke toets met weinig afleiding

In slechts twee ochtenden toetsen een goed onderbouwd definitief schooladvies

Inschrijven voor Eindtoets 2017

CESAN Eindtoets Basisonderwijs

Een prima en betrouwbare Andere Eindtoets.

Inschrijven voor Eindtoets 2017

De CESAN EindToets

Alle leerlingen van groep 8 in het regulier primair onderwijs moeten verplicht een eindtoets maken. Hierin wordt de beheersing van de onderdelen Nederlandse taal en rekenen getoetst. Basisscholen kunnen zelf kiezen welke eindtoets zij gaan gebruiken.
Na een uitgebreide toetsing heeft het ministerie van OCW de CESAN Eindtoets toegelaten als Andere Eindtoets. Deze papier- en potloodtoets heeft van de COTAN een hoge waardering gekregen en kan worden afgenomen vanaf het schooljaar 2016/2017.

Eindtoets zonder fratsen

De CESAN eindtoets onderscheidt zich door zijn no-nonsense karakter. In een duidelijke en overzichtelijke toets worden in twee ochtenden de onderdelen rekenen(1F, 1S), lezen (1F, 2F), taalverzorging (1F, 2F) en sociale mediavaardigheden getest. De vraagstelling is helder en de opmaak sober. Niets leidt af van waar de toets voor is bedoeld; het zo nauwkeurig mogelijk meten wat het niveau van iedere leerling is op de verschillende onderdelen.

Een goed onderbouwd definitief schooladvies

De toets bevat per vak (referentieniveau) voldoende vragen om tot een afgewogen oordeel te komen en geeft daarmee een betrouwbare richtlijn aan de leerkracht, ouders en leerling. De uitkomst kan prima worden gebruikt ter bevestiging of, in uitzonderlijke gevallen, heroverweging van het schooladvies. Hierbij is het goed om te weten dat uit de steekproef die afgelopen jaar is gehouden, de adviezen van de CESAN eindtoets opvallend dicht bij die van de leerkrachten bleken te liggen.

Kosteloos voor alle basisscholen

Het ministerie van OCW vergoedt de kosten van alle goedgekeurde eindtoetsen. Voor u is daarmee de eindtoets kosteloos, onafhankelijk van welke eindtoets u kiest.

Download de brochure (inclusief proeftoets)

Download gratis
Uw download is gereed. Vul uw naam en telefoonnummer s.v.p. in:

Een Informerend gesprek aanvragen

We informeren u graag over onze CESAN Eindtoets. Dat kan, naar wens, op uw locatie of per telefoon.

Nu een gesprek aanvragen