De CESAN EindToets [papier en potloodtoets]

Home | Gesprek aanvragen | De CESAN Eindtoets | Inschrijven | Scholen | Ouders/verzorgers | De makers | Contact | Inloggen | Linkedin || Facebook


 

Sanne: "Ik was helemaal niet zenuwachtig toen de toets begon, want juf had ons de proeftoets al laten maken (april 2017).

Groen licht voor de CESAN Eindtoets 2018

 

CESAN Eindtoets 2018
 • Toetsonderzoek: OK
 • Toets beoordeling: OK
6 oktober 2017 - Twee keer groen licht vandaag. We hebben vandaag het beoordelingsgesprek gehad in Utrecht en de CESAN Eindtoets 2018 heeft groen licht gekregen van de Expertgroep. Tijd voor een feestje (op de Enschedese Militairy)...

Met dank aan alle betrokken projectpartijen en basisscholen die deelgenomen hebben aan de normeringsonderzoeken.

Redactie eindtoetsen.nl

Video - CESAN Eindtoets - Beoordeling

In dit interview komen de directeur, de leerkracht groep 8 en enkele leerlingen uit groep 8 aan het woord van BS De Bron in de Krim.

Redactie eindtoetsen.nl
 • Hoe is de deelname aan de CESAN Eindtoets 2017 bevallen...?
 • En... gaat de school ook weer meedoen in 2018?


Audio - Interview: van Steekproef naar Eindtoets


 

Inhoud: Van deelname aan de CESAN steekproeven (2015, 2016) naar deelname aan de CESAN Eindtoets (2017). Wat waren de overwegingen?

Audio - Interview met de projectleider van de CESAN Eindtoets

Beluister een interview met de projectleider dhr. Sanders...

De vraag wordt beantwoord wat de CESAN Eindtoets inhoudt en waarom u als school voor dit prima alternatief kunt kiezen!


 

Een directeur: "Meer dan 95% van de toetsadviezen van de CESAN Eindtoets komt overeen met ons eigen schooladvies!" (mei 2017)

Waarom kiezen scholen voor afname van de CESAN Eindtoets in 2018?

We hebben alle pluspunten van de CESAN Eindtoets in een nieuwe flyer puntsgewijs op een rijtje gezet.

Flyer CESAN Eindtoets 2017/2018

Brochure CESAN Eindtoets met proeftoets & Presentatie - 2017/2018

De nieuwe informatieve brochure met volledige proetoets voor 2017/2018 ligt voor u klaar. U kunt de brochure downloaden of wanneer u de proeftoets wilt afnemen kunt u deze aanvragen voor het aantal leerlingen bij u in groep 8.

  Download de brochure van de CESAN Eindtoets 2017/2018 met volledige proeftoets    


 

 

De CESAN Eindtoets Basisonderwijs - De sterke punten

 • Het wetenschappelijk onderbouwde toetsadvies sluit veelal nauw aan bij het schooladvies en is toekomstbestendig.
 • Een toets met – naast de verplichte vakken rekenen, lezen en taalverzorging – ook het vak sociale mediavaardigheden. 
 • Een goede beoordeling van de toets- en toetsmaterialen door de COTAN.  
 • De toets wordt in slechts twee ochtenden afgenomen.
 • Moeilijke taal en overbodig woordgebruik wordt vermeden.
 • De toets is zeer overzichtelijk voor de leerlingen en zeer kindvriendelijk opgezet. 
 • Ruim voldoende vragen voor ieder vak op de verschillende (referentie)niveaus.
 • De vragen en teksten sluiten nauw aan bij de belevingswereld van de leerling. 
 • De toets meet zo zuiver mogelijk de capaciteiten en kwaliteiten van een leerling na 8 jaar basisonderwijs…   
 • De scholen die hebben deelgenomen zijn tevreden tot zeer tevreden over de toets, schooladviezen en bijbehorende service (afname april 2017).

 

Inleiding

Alle leerlingen van groep 8 in het regulier primair onderwijs moeten verplicht een eindtoets maken. Hierin wordt de beheersing van de onderdelen Nederlandse taal en rekenen getoetst. Basisscholen kunnen zelf kiezen welke eindtoets zij gaan gebruiken. Na een uitgebreide toetsing heeft het ministerie van OCW de CESAN Eindtoets toegelaten als Andere Eindtoets. Deze papier- en potloodtoets heeft van de COTAN een hoge waardering gekregen en wordt afgenomen vanaf het schooljaar 2016/2017.

Eindtoets zonder fratsen

De CESAN Eindtoets onderscheidt zich door zijn no-nonsense karakter. In een duidelijke en overzichtelijke toets worden in twee ochtenden de onderdelen rekenen (1F, 1S), lezen (1F, 2F), taalverzorging (1F, 2F) en sociale mediavaardigheden getest. De vraagstelling is helder en de opmaak sober. Niets leidt af van waar de toets voor is bedoeld; het zo nauwkeurig mogelijk meten wat het niveau van iedere leerling is op de verschillende onderdelen.

Een goed onderbouwd definitief schooladvies

De toets bevat per vak (referentieniveau) voldoende vragen om tot een afgewogen oordeel te komen en geeft daarmee een betrouwbare richtlijn aan de leerkracht, ouders en leerling. De uitkomst kan prima worden gebruikt ter bevestiging of, in uitzonderlijke gevallen, heroverweging van het schooladvies. Hierbij is het goed om te weten dat uit de steekproef die afgelopen jaar is gehouden, de adviezen van de CESAN eindtoets opvallend dicht bij die van de leerkrachten bleken te liggen.

Kosteloos voor alle basisscholen

Het ministerie van OCW vergoedt de kosten van alle goedgekeurde eindtoetsen. Voor u is daarmee de eindtoets kosteloos, onafhankelijk van welke eindtoets u kiest.

 


 

Gesprek aanvragen over de CESAN toets 2018

Vraag een vrijblijvend gesprek aan over de CESAN Eindtoets bij u op school. Dat kan op korte termijn of na de zomervakantie. We hebben antwoord op al uw vragen over de zeer goed beoordeelde toets...

 • Waarom zou u overstappen van de CITO toets of IEP toets naar de CESAN Eindtoets? Velen gingen u al voor...
 • Ons toetsadvies ligt meestal zeer dicht bij het schooleigen advies van eind februari. En dat maken we ook waar voor uw school...
 • COTAN gecertificieerde toets met goede cijfers!
   
 • Aanvragen gesprek over de CESAN Eindtoets...

Enquête - algemeen over de afgenomen Eindtoets...

De scholen die hebben deelgenomen zijn tevreden tot zeer tevreden over de toets, schooladviezen en bijbehorende service (afname april 2017).