Inhoud CESAN Eindtoets

De CESAN Eindtoets basisonderwijs biedt scholen inzicht in de individuele leerling prestaties. De ontwikkeling van de leerling (gedurende de basisschoolperiode) wordt getoetst via een papieren toetsversie.

Leerlingen maken hierbij opgaven voor vier vakken | domeinen:

  • Rekenen - 1F|1S
  • Taal- Lezen - 1F|2F
  • Taal - Taalverzorging - 1F|2F
  • Sociale mediavaardigheden - Algemeen niveau

Alle opgaven zijn onderverdeeld in referentieniveaus,behalve de opgaven bij sociale mediavaardigheden. De toetsmaterialen en -opgaven zijn volledig aangepast en de teksten sluiten goed aan op de belevingswereld van de leerling.

Aanvullend schooladvies

De CESAN Eindtoets geeft een betrouwbare richtlijn aan zowel de leerkracht, ouders als de leerling. De uitkomst kan worden gebruikt ter bevestiging of heroverweging van het schooladvies.