CESAN Eindtoets schooladvies

Het CESAN Eindtoets leerlingrapport geeft inzicht in de individuele scores van uw zoon of dochter. De scores worden weergeven per vak en per referentieniveau en worden uitgedrukt in een totale genormeerde score en aanvullend schooladvies.

Otto Otto Sanders, projectleider CESAN Eindtoets:
"We gaan voor een advies dat past bij de leerling en dat na enkele jaren in het VO ook nog steeds passend zal zijn. Niet te hoog en niet te laag.

Individuele leerlingscores

Het leerlingrapport geeft per vak de resultaten van uw zoon/dochter weer in procenten. Deze procentuele scores worden weergeven voor alle vakken: rekenen, taal-lezen, taal-taalverzorging en sociale en media vaardigheden.

Referentieniveaus

Alle toetsopgaven zijn gekoppeld aan een referentieniveau. Het referentieniveau zegt iets over de moeilijkheidsgraad van de opgaven. In het rapport is bij elk vak (ook bij sociale en media-vaardigheden) per referentieniveau weergeven of uw zoon/dochter de score voor het referentieniveau heeft behaald. De referentieniveaus zijn als volgt toegepast:

  • rekenen: referentieniveau 1F en 1S
  • taal-lezen: referentieniveau 1F en 2F
  • taal-taalverzorging: referentieniveau 1F en 2F

Referentieniveau 1F is het basisniveau. Referentieniveau 2F en 1S zijn de hogere niveaus, ook wel streefniveaus genoemd. De referentieniveaus zijn gebaseerd op hetgeen wettelijk voorgeschreven is.

Sociale mediavaardigheden

Het vak sociale mediavaardigheden wordt ook getoetst en er wordt een algemene score gerapporteerd. Er is geen sprake van referentieniveaus en het vak telt niet mee bij het schooladvies.

Aanvullend schooladvies

Het schooladvies wordt samengesteld op basis van behaalde resultaten per vak. Resultaten voor het vak sociale mediavaardigheden worden niet meegenomen in het schooladvies. De berekening achter het schooladvies is tot stand gekomen door deze in de praktijk (bij steekproefonderzoeken) te onderzoeken.