Veel gestelde vragen

Waarom is de eindtoets verplicht?

De eindtoets dient twee doelen. Allereerst helpt de eindtoets om vast te stellen of het basisonderwijs en voortgezet onderwijs goed op elkaar aansluiten. Dit wordt gemeten met de mate waarin leerlingen de referentieniveaus beheersen. Een tweede belangrijk gegeven: de eindtoets geeft inzicht in het type vervolgonderwijs dat bij de leerling past. De kans dat leerlingen op de juiste plaats belanden, is hierdoor groter.

Welke onderdelen bevat de CESAN Eindtoets?

De CESAN eindtoets bestaat uit de volgende vier onderdelen: rekenen, taal-lezen, taal-taalverzorging en sociale mediavaardigheden.