CESAN Eindtoets steekproef 2018

PotloodtoetsDe CESAN Eindtoets steekproef 2018 biedt scholen de mogelijkheid om kennis te maken met de CESAN Eindtoets (op proef). Binnen ca. 4 weken na afloop ontvangt de school de rapportages.

De steekproef wordt ook wel normeringstoets genoemd en is bedoeld voor de ontwikkeling van nieuwe toetsvragen. De kwaliteit is gegarandeerd hoog. En u heeft nog voor de afname van de operationele eindtoets een extra gegeven (= een stevig onderbouwd - extra - toetsadvies). Deze service bieden we u gratis aan.

De vakken:

  • Rekenen - 1F|1S
  • Taal- Lezen - 1F|2F
  • Taal - Taalverzorging - 1F|2F
  • Sociale mediavaardigheden - Algemeen niveau.

Alle opgaven zijn onderverdeeld in referentieniveaus, behalve die voor sociale mediavaardigheden. De toetsmaterialen en -opgaven zijn volledig aangepast en de teksten sluiten goed aan op de belevingswereld van de leerling.

Aanvullend schooladvies CESAN Eindtoets steekproef 2018

De CESAN Eindtoets geeft een betrouwbare richtlijn aan zowel de docent, ouders als de leerling. De uitkomst kan worden gebruikt ter bevestiging of heroverweging van het schooladvies. Nog voor afname van de echte Eindtoets heeft u een extra goed onderbouwd toetsadvies voor uw leerlingen!

Een kwalitatief goede toets met glasheldere rapportages

De CESAN Eindtoets steekproef is een kwalitatief goede toets die de verplichte domeinen (proef)toetst. De CESAN Eindtoets steekproef kent een rapportage per leerling naar behaald eind referentieniveau per vak, maar óók per afzonderlijk referentie niveau! Dus: afzonderlijke rapportage op 1F én ook op 2F/1S niveau.

Erg nuttig voor de communicatie met de ouders/verzorgers van leerlingen en de leerlingen zelf met bijvoorbeeld een uitstroomprofiel Praktijkonderwijs, LWOO of BB, KB. Tevens wordt er een goed onderbouwd schooladvies gerapporteerd.

Meedoen aan de CESAN Eindtoets steekproef 2018?

De CESAN Eindtoets styeekproef is een prima gelegenheid om kennis te maken met onze toets en de wijze waarop we die afnemen. U kunt zich inschrijven voor deelname in de maand maart 2018 (maandag 12, dinsdag 13 en woensdag 14 maart 2018).