Inhoud CESAN Eindtoets

PotloodtoetsDe CESAN Eindtoets basisonderwijs biedt scholen inzicht in de individuele leerling prestaties. De ontwikkeling van de leerling (gedurende de basisschoolperiode) wordt getoetst via een papieren toetsversie.

  • Rekenen - 1F|1S
  • Taal- Lezen - 1F|2F
  • Taal - Taalverzorging - 1F|2F
  • Sociale mediavaardigheden - Algemeen niveau.

Alle opgaven zijn onderverdeeld in referentieniveaus, behalve die voor sociale mediavaardigheden. De toetsmaterialen en -opgaven zijn volledig aangepast en de teksten sluiten goed aan op de belevingswereld van de leerling.

Aanvullend schooladvies

De CESAN Eindtoets geeft een betrouwbare richtlijn aan zowel de docent, ouders als de leerling. De uitkomst kan worden gebruikt ter bevestiging of heroverweging van het schooladvies.

Een kwalitatief goede toets met glasheldere rapportages

De CESAN Eindtoets is een kwalitatief goede toets die de verplichte domeinen toetst. De CESAN Eindtoets kent een rapportage per leerling naar behaald eind referentieniveau per vak, maar óók per afzonderlijk referentie niveau! Dus: afzonderlijke rapportage op 1F én ook op 2F/1S niveau.

Erg nuttig voor de communicatie met de ouders/verzorgers van leerlingen en de leerlingen zelf met bijvoorbeeld een uitstroomprofiel Praktijkonderwijs, LWOO of BB, KB. Tevens wordt er een goed onderbouwd schooladvies gerapporteerd.

Proefdraaien: Meedoen aan de CESAN Eindtoets steekproef in maart 2018?

De CESAN Eindtoets steekproef is een prima gelegenheid om kennis te maken met onze toets en de wijze waarop we die afnemen. U kunt zich inschrijven voor deelname in de maand maart 2018 (maandag 12, dinsdag 13 en woensdag 14 maart 2018).