Leren en oefenen

Veel scholen gebruiken onze oefen- en leersites toetsendleren.nl en smc.nl of onze leer- en oefenboeken. Bij de oefenvragen online wordt veelal uitleg gegeven. Dat verbreedt en/of verdiept de kennis bij de leerling. Op de websites is ook veel video-uitleg aanwezig bij de vragen en om de basisvaardigheden nog eens extra te oefenen, zijn extra reken- en taaloefeningen beschikbaar.

Toekomstige ontwikkelingen...

De CESAN Eindtoets bestaat dan uit de onderdelen Nederlandse taal en rekenen. In de toekomst kunnen hier mogelijk andere onderdelen zoals grammatica, woordenschat en schrijven aan toegevoegd gaan worden. Ook denken we na over het toevoegen van aardrijkskunde, geschiedenis, biologie/natuuronderwijs en techniek.

Het vak studievaardigheden hebben we deels ondergebracht bij rekenen - bijvoorbeeld afstanden berekenen met de schaal van een kaart - en deels bij taal - bijvoorbeeld vragen om iets op te zoeken in teksten of op internet.

Maak maar eens kennis met junioreinstein.nl.

Ideeën voor toekomstige vernieuwingen van de toetsvorm: adaptieve toetsen en video- integratie

We willen stap voor stap komen tot adaptieve toetsen waarin ook het gebruik van levend beeld en video geïntegreerd zijn in de toetsing. Werkend in de praktijk op ALLE platformen hebben we de techniek en software al ontwikkeld. Leuk om te melden dat we hier al in 1997 mee zijn begonnen door te experimenteren op onze toenmalige examenwebsites voor het voortgezet onderwijs.