Privacy statement

De bij de organisatie van de steekproeftoetsen betrokken organisaties en bedrijven dragen zorg voor het op een volledig correcte wijze verwerken van de gegevens die de toetsing oplevert.

Voor het onderwijsproces rond de toetsing en het onderzoek is het noodzakelijk dat er een beperkt aantal gegevens van een leerling worden verzameld. Deze zullen met in acht name van de privacy van de leerlingen worden verwerkt.

Redactie SM&C IS bv - Toetsendleren.nl | Eindtoetsen.nl.- Enschede 10 december 2014.

 

=========================================
Oude inhoud voorpagina.

 

[ Inhoud CESAN Eindtoets | Toetsdata en handleiding | Speciale ondersteuning | Toetsvalidatie | Normering Eindtoets | CESAN Eindtoets steekproef 2018 | Normering Steekproef | Leren en oefenen | Materialen opvragen - Brochure met proeftoets | Demonstratie op school ]

CESAN Eindtoets 2018 wordt niet afgenomen

Enschede 1 februari 2018 - De CESAN Eindtoets 2018, papieren versie, wordt dit schooljaar niet afgenomen in verband met te weinig inschrijvingen voor onze eindtoets. Dit is in goed overleg met het Ministerie van OC&W gegaan.

Redactie CESAN Eindtoets


Alle pluspunten van de CESAN Eindtoets staan in onze nieuwe flyer.               

Flyer CESAN Eindtoets 2017/2018                   

Brochure CESAN Eindtoets met proeftoets & Presentatie - 2017/2018

De nieuwe informatieve brochure met volledige proeftoets voor 2017/2018 ligt voor u klaar. U kunt de brochure downloaden of papieren versies aanvragen.

Download de brochure van de CESAN Eindtoets 2017/2018 met volledige proeftoets    

Video - CESAN Eindtoets - Beoordeling

In dit interview komen de directeur, de leerkracht groep 8 en enkele leerlingen uit groep 8 aan het woord van BS De Bron in de Krim.

Redactie eindtoetsen.nl
 • Hoe is de deelname aan de CESAN Eindtoets 2017 bevallen...?
 • En... gaat de school ook weer meedoen in 2018?

Audio - Interview: van Steekproef naar Eindtoets

 

Inhoud: Van deelname aan de CESAN steekproeven (2015, 2016) naar deelname aan de CESAN Eindtoets (2017). Wat waren de overwegingen?

Beluister een interview met de projectleider dhr. Sanders...

De vraag wordt beantwoord wat de CESAN Eindtoets inhoudt en waarom u als school voor dit prima alternatief kunt kiezen!

 


 

Sanne: "Ik was helemaal niet zenuwachtig toen de toets begon, want juf had ons de proeftoets al laten maken (april 2017)

 

Een directeur: "Meer dan 95% van de toetsadviezen van de CESAN Eindtoets komt overeen met ons eigen schooladvies!" (mei 2017)


 

 

De CESAN Eindtoets Basisonderwijs - De sterke punten

 • Het wetenschappelijk onderbouwde toetsadvies sluit veelal nauw aan bij het schooladvies en is toekomstbestendig.
 • Een toets met – naast de verplichte vakken rekenen, lezen en taalverzorging – ook het vak sociale mediavaardigheden. 
 • Een goede beoordeling van de toets- en toetsmaterialen door de COTAN.  
 • De toets wordt in slechts twee ochtenden afgenomen.
 • Moeilijke taal en overbodig woordgebruik wordt vermeden.
 • De toets is zeer overzichtelijk voor de leerlingen en zeer kindvriendelijk opgezet. 
 • Ruim voldoende vragen voor ieder vak op de verschillende (referentie)niveaus.
 • De vragen en teksten sluiten nauw aan bij de belevingswereld van de leerling. 
 • De toets meet zo zuiver mogelijk de capaciteiten en kwaliteiten van een leerling na 8 jaar basisonderwijs…   
 • De scholen die hebben deelgenomen zijn tevreden tot zeer tevreden over de toets, schooladviezen en bijbehorende service (afname april 2017).

 

Alle leerlingen van groep 8 in het regulier primair onderwijs moeten verplicht een eindtoets maken. Hierin wordt de beheersing van de onderdelen Nederlandse taal en rekenen getoetst. Basisscholen kunnen zelf kiezen welke eindtoets zij gaan gebruiken. Na een uitgebreide toetsing heeft het ministerie van OCW de CESAN Eindtoets toegelaten als Andere Eindtoets. Deze papier- en potloodtoets heeft van de COTAN een hoge waardering gekregen en wordt afgenomen vanaf het schooljaar 2016/2017.

Eindtoets zonder fratsen

De CESAN Eindtoets onderscheidt zich door zijn no-nonsense karakter. In een duidelijke en overzichtelijke toets worden in twee ochtenden de onderdelen rekenen (1F, 1S), lezen (1F, 2F), taalverzorging (1F, 2F) en sociale mediavaardigheden getest. De vraagstelling is helder en de opmaak sober. Niets leidt af van waar de toets voor is bedoeld; het zo nauwkeurig mogelijk meten wat het niveau van iedere leerling is op de verschillende onderdelen.

Een goed onderbouwd definitief schooladvies

De toets bevat per vak (referentieniveau) voldoende vragen om tot een afgewogen oordeel te komen en geeft daarmee een betrouwbare richtlijn aan de leerkracht, ouders en leerling. De uitkomst kan prima worden gebruikt ter bevestiging of, in uitzonderlijke gevallen, heroverweging van het schooladvies. Hierbij is het goed om te weten dat uit de steekproef die afgelopen jaar is gehouden, de adviezen van de CESAN eindtoets opvallend dicht bij die van de leerkrachten bleken te liggen.

Kosteloos voor alle basisscholen

Het ministerie van OCW vergoedt de kosten van alle goedgekeurde eindtoetsen. Voor u is daarmee de eindtoets kosteloos, onafhankelijk van welke eindtoets u kiest.

================================================================

Inhoud rechterzijde

CESAN Eindtoets 2018 wordt niet afgenomen

Enschede 1 februari 2018 - De CESAN Eindtoets 2018, papieren versie, wordt dit schooljaar niet afgenomen in verband met te weinig inschrijvingen voor onze eindtoets. Dit is in goed overleg met het Ministerie van OC&W gegaan.

Redactie CESAN EindtoetsService & sociale media
   
T: 053-4361626 [ma-vr 9-17u]
E-mail: info@smc.nl


Toetsdata 2018

CESAN Eindtoets 2018: dinsdag 17 en woensdag 18 april 2018.


Audio - interview van Steekproef naar deelname Eindtoets

Interview met John Verweij - schooldirecteur.
Inhoud: Van deelname aan de CESAN steekproeven (2015, 2016) naar deelname aan de CESAN Eindtoets (2017).Deelnemen aan de CESAN Eindtoets - Wat waren de overwegingen?

Video - interview met BS De Bron - De Krim 

Download de brochure
(met proeftoets)

Download de brochure van de CESAN Eindtoets 2017/2018 met volledige proeftoets 

Download gratis