Toetsvalidatie

SM&C Internet Services bv ontwikkelt sinds oktober 2014 de CESAN Eindtoets. We hebben met een team van verschillende experts hard gewerkt aan ons betrouwbare alternatief voor de Centrale Eindtoets. Hieruit is de CESAN Eindtoets voor papier en potlood voortgekomen. De computertoets is ook in voorbereiding.

Jaarlijkse steekproeven voor de doorontwikkeling van de CESAN Eindtoets

De eerste CESAN Eindtoets steekproeftoets vond plaats in schooljaar 2014/2015, de tweede steekproef vond plaats in schooljaar 2015/2016. We zijn nu bezig met het voorbereiden alweer de vierde steekproef (i.v.m. continue doorontwikkeling van de toets en het testen van nieuwe toets items) voor maart 2018...

De CESAN Eindtoets zal elk jaar opnieuw ontwikkeld en onderzocht worden via steekproeven. Dit onderzoek wordt gedaan bij basisscholen, verspreid over heel Nederland. Hierdoor kunnen wij een goed en betrouwbaar resultaat waarborgen.

Inhoud Eindtoets (en jaarlijkse steekproeftoetsen)

De uiteindelijke CESAN Eindtoets bestaat uit twee verplichte onderdelen: Nederlandse taal en rekenen. Vragen over studievaardigheden zijn deels ondergebracht bij taal en deels bij rekenen. De volgende domeinen worden getoetst bij de leerlingen:

A. Domeinen taal
Taal - Lezen 1F|2F
Taal - Taalverzorging 1F|2F

B. Domein rekenen 1F|1S
Rekenen - Getallen
Rekenen - Verhoudingen
Rekenen - Meten en meetkunde
Rekenen - Verbanden

C. Vrije ruimte: sociale mediavaardigheden
We toetsen ook het - niet voor het schooladvies meetellende - onderdeel sociale mediavaardigheden.

Referentieniveaus

Een deel van de vragen voor rekenen is op 1F niveau, een ander deel is op 1S niveau. Hetzelfde geldt voor taal - lezen en taal - taalverzorging, maar dan op de niveaus 1F en 2F. Sociale mediavaardigheden kent geen toetsing op referentieniveaus. Het vak kent één algemeen niveau.

Referentieniveaus

Naast de wettelijk verplichte toetsonderdelen taal-lezen, taal-taalverzorging en rekenen bestaat de mogelijkheid om eigen onderwerpen in te vullen. Deze ‘vrije ruimte’ is gebruikt voor het domein sociale mediavaardigheden, een belangrijk onderdeel van de steeds technischer wordende samenleving. Anno 2017 mag van leerlingen verwacht worden dat zij beschikken over voldoende basiskennis en -vaardigheden op dit gebied.

Het domein sociale mediavaardigheden toetst vanuit dit oogpunt twee kenmerken: algemene kennis en het toepassen van vaardigheden. Het onderdeel algemene kennis toetst pure feiten over sociale mediavaardigheden, zoals basiskennis over computers, internet en het gebruik van browsers en bladerprogramma’s. Het onderdeel toepassen vaardigheden toetst basiskennis over het veilig in de praktijk toepassen van sociale mediavaardigheden.

We onderscheiden 3 domeinonderdelen binnen het vak sociale mediavaardigheden:

  • De leerling kan gericht informatie opzoeken op internet
  • De leerling heeft de kennis en vaardigheden om verantwoord om te gaan met computers en andere communicatiemiddelen
  • De leerling kent de basis ICT begrippen