Inhoud CESAN Eindtoets

De CESAN Eindtoets basisonderwijs biedt scholen inzicht in de individuele leerling prestaties. De ontwikkeling van de leerling (gedurende de basisschoolperiode) wordt getoetst via een papieren toetsversie.

Alle opgaven zijn onderverdeeld in referentieniveaus, behalve die voor sociale mediavaardigheden. De toetsmaterialen en -opgaven zijn volledig aangepast en de teksten sluiten goed aan op de belevingswereld van de leerling.

Aanvullend schooladvies

De CESAN Eindtoets geeft een betrouwbare richtlijn aan zowel de docent, ouders als de leerling. De uitkomst kan worden gebruikt ter bevestiging of heroverweging van het schooladvies.

Een kwalitatief goede toets met glasheldere rapportages

De CESAN Eindtoets is een kwalitatief goede toets die de verplichte domeinen toetst. De CESAN Eindtoets kent een rapportage per leerling naar behaald eind referentieniveau per vak, maar óók per afzonderlijk referentie niveau! Dus: afzonderlijke rapportage op 1F én ook op 2F/1S niveau.

Erg nuttig voor de communicatie met de ouders/verzorgers van leerlingen en de leerlingen zelf met bijvoorbeeld een uitstroomprofiel Praktijk, LWOO of BB, KB. Tevens wordt er een goed onderbouwd schooladvies gerapporteerd.

Download de brochure (inclusief proeftoets)

Download gratis
Uw download is gereed. Vul uw naam en telefoonnummer s.v.p. in:

Inschrijven voor de CESAN eindtoets

Meld uw school nu aan voor eindtoets van dinsdag 18 en woensdag 19 april 2017.

Nu inschrijven

Een Informerend gesprek aanvragen

We informeren u graag over onze CESAN Eindtoets. Dat kan, naar wens, op uw locatie of per telefoon.

Nu een gesprek aanvragen