Normering eindtoets 2017

Circa 4 - 5 weken na afloop van de CESAN Eindtoets ontvangt de school de rapportages. Ook het schoolrapport met info per leerling zal dan beschikbaar zijn. Het leerlingrapport geeft inzicht in hoeverre de leerling zijn kennis in acht jaar heeft ontwikkeld, voor de domeinen taal-lezen, taal-taalverzorging, rekenen en sociale mediavaardigheden. Het schoolrapport geeft goede onderlinge vergelijkingsmogelijkheden (op schoolniveau en landelijk niveau).

Hierna volgt de normeringstabel van de CESAN Eindtoets 2017.

Normeringstabel CESAN Eindtoets 2017 naar referentieniveau per vak
Vak | domein en
referentieniveau
Grens niveau niet behaald / behaald (absoluut) Opmerkingen
Rekenen    
1F 37/38  
1S 29/30  
Taal - Lezen    
1F 26/27  
2F 30/31  
Taal - Taalverzorging    
1F 12/13  
2F 16/17
Referentieniveau
Vak | domein
Grens niveau niet behaald / behaald (absoluut) .Opmerkingen
Sociale mediavaardigheden Dit vak wordt niet meegeteld bij de berekening van het schooladvies bij de CESAN Eindtoets 2017.
Algemeen 10/11  
Nb. Op het leerlingrapport en schoolrapport: rapportage in absolute aantallen. 
Tabel laatst herzien: 23-02-17.
Schooladviestabel CESAN Eindtoets 2017
Totale schooladvies (= Toetsadvies)
 
Categorieën ** 
Totale genormeerde score (absoluut) Opmerkingen
VMBO BL niet behaald < 102  
VMBO BL 102 - 116  
VMBO BL / KL 117 - 130  
VMBO Kader 131 - 141  
VMBO KL / GT 142 - 151  
VMBO GT 152 - 158  
VMBO GT / HAVO 159 - 169  
HAVO 170 - 178  
HAVO / VWO 179 - 187  
VWO

≥ 188

 

Tabel laatst herzien: 23-02-17.
Categorie - Toelichting **
VMBO BL niet behaald - Lager dan VMBO basisberoepsgerichte leerweg; bespreekgeval
VMBO BL - VMBO basisberoepsgerichte leerweg
VMBO BL / KL - VMBO basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg
VMBO Kader - VMBO kaderberoepsgerichte leerweg
VMBO KL / GT - VMBO kaderberoepsgerichte en gemengde / theoretische leerweg
VMBO GT - VMBO gemengde / theoretische leerweg
VMBO GT / HAVO - VMBO gemengde / theoretische leerweg en havo
HAVO - hoger algemeen voortgezet onderwijs
HAVO / VWO - hoger algemeen voortgezet onderwijs en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
VWO - voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

** Categorieën en toelichting conform "160216 - Notitie aangaande af te geven schooladviezen door de eindtoetsaanbieders".

Voorbeeld leerlingrapport CESAN Eindtoets 2017Bekijk hier het leerlingrapport (pdf - versie 031116)

Bekijk een leerlingrapport met voorbeeldscores

Toelichting op het leerlingrapport

In dit rapport zijn leerlingscores weergeven voor de vakken rekenen, taal-lezen, taal-taalverzorging en apart de score voor sociale mediavaardigheden. Het vak rekenen is te behalen op referentieniveau 1F en 1S. De vakken taal-lezen, taal-taalverzorging zijn te behalen op referentieniveau 1F en 2F. Ook wordt het eindreferentieniveau vermeld per vak. De score voor sociale mediavaardigheden wordt apart aangegeven.

Scores per vak in getallen

In deze tabel is aangegeven hoeveel vragen elk vak in totaal bevat en hoeveel vragen de leerling hiervan goed heeft beantwoord. Bij het kader ‘totaal’ is van alle vakken gezamenlijk het totaal aantal goed beantwoorde vragen weergeven, behalver sociale mediavaardigheden. Dit staat apart vermeld.

Scores per vak en per referentieniveau in absolute aantallen

In dit tabel zijn drie soorten scores weergeven, namelijk: leerling, school en landelijke scores. De scores zijn per vak weergeven.

Totaalscore en schooladvies

Er zijn twee soorten totaalscores weergeven: de totale genormeerde score en het totale schooladvies type voortgezet onderwijs. Hieronder zijn deze scores nader toegelicht

Sociale mediavaardigheden

Het vak sociale mediavaardigheden is onderin het rapport weergeven, met de bijbehorende scores. De scores van dit vak zijn niet meegenomen in de totaalscore en het totale schooladvies.

Schoolrapport met leerlingscores

Het schoolrapport geeft de score-informatie in rijen onder elkaar van iedere afzonderlijke leerling. Hiermee kunnen goed vergelijkingen worden gemaakt.

Voorbeeld schoolrapport 1
Voorbeeld schoolrapport 2

Inschrijven voor de CESAN eindtoets

Meld uw school nu aan voor eindtoets van dinsdag 18 en woensdag 19 april 2017.

Nu inschrijven

Een Informerend gesprek aanvragen

We informeren u graag over onze CESAN Eindtoets. Dat kan, naar wens, op uw locatie of per telefoon.

Nu een gesprek aanvragen

Download de brochure (inclusief proeftoets)

Download gratis
Uw download is gereed. Vul uw naam en telefoonnummer s.v.p. in:

Servicedesk

053-4361626 | info@smc.nl